دروغ هایی که درهای زندان را قفل می کنند

    دروغ هایی که درهای زندان را قفل می کنند   حال قصد داریم نگاهی به موضوع انکار بیاندازیم. این موضوع کلیدی ترین بحث کتاب است. اگر سایر تعالیم این کتاب را نا دیده بگیرید باز می توانید در آزادی زندگی کنید، منتها به این شرط که با خود و خدای خود وتا جای ممکن با دیگران صادق و روراست باشید. اگر به تجدید قوای روحانی نیاز دارید،این فصل دوای شماست.اجازه دهید برخی از انواع انکارهای خطرناک را به شما نشان دهم، یعنی دروغ هایی که آزادی شما را از بین خواهد برد و قدرتتان را زایل خواهند ساخت و در زندانتان نگاه خواهند داشت.   "من هیچ دردی ندارم"   دروغ اول...

ادامه مطلب